Kamermuziekvereeniging

De Kamermuziekvereeniging Rotterdam is opgericht in 1907 door een groepje Rotterdammers die van mening waren dat in Rotterdam meer plaats gemaakt moest worden voor kamermuziek. Aanvankelijk als een vereniging opgericht waar de leden jaarlijks hun donatie inbrachten, hetgeen recht gaf op het bijwonen van de concerten.
Thans bestaat de “Vereeniging” alleen nog in de naam en is omgezet in een stichting.

De Stichting organiseert jaarlijks een achttal kamermuziekconcerten in de Jurriaanse zaal van concert en congresgebouw de Doelen. Het strijkkwartet is de dominerende muziekvorm.

De Stichting Kamermuziekvereeniging is geheel onafhankelijk en treedt op als huurder van de Jurriaanse zaal. Op een groot aantal terreinen, waaronder marketing en kaartverkoop, wordt intensief met de Doelen samengewerkt.

Het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat zier er op dit moment als volgt uit:

  • Max Oosterhuis (voorzitter)
  • Inge Laurijssens (programmeur)
  • Maarten Bolsenbroek (secretaris)
  • Richard van Calcar (penningmeester)
  • Matthieu van Gelderen
  • Kristofer Skaug

Voor een nadere kennismaking of voor het doen van suggesties of aanbevelingen voor de programmering of anderszins kunt u via (e-mail) adressen die op de contactpagina van deze site zijn vermeld met het bestuur in contact treden.

De Stichting is door de fiscus aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd onder nummer 8087.96.215.

De Stichting heeft geen winstoogmerk: De hoogte van de prijzen  van abonnementen en losse kaarten worden op kostprijs-niveau door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur is onbezoldigd.
Een overzicht van de financiële verantwoording is via de penningmeester kosteloos opvraagbaar.

bankgegevens
IBAN NL84 ABNA 0595 2740 80
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam