balans en W&V

W&V boekjaar 2016/201730-6-201730-6-2016
Opbrengsten €         62.000 €       84.800
Kosten

Concerten €         65.500 €       76.400
Algemene kosten €           7.000 €          9.000
totaal kosten €         72.500 €       85.400
resultaat €       -10.500 €            -600Balans per 30 juni 201730-6-201730-6-2016
Activa

vorderingen €         57.913 €       70.371
Passiva

eigen vermogen €         52.790 €       62.922
schulden en overlopende passiva €           5.123 €          7.449
 €           57.913
€         70.371