Hoofdlijnen beleidsplan

 1. De Kamermuziekvereeniging is opgericht in 1907 als particulier initiatief van een groep Rotterdammers die vonden dat kamermuziek een prominente plaats moest krijgen in het culturele leven van Rotterdam. De vereniging is inmiddels omgezet in een stichting.
 2. Doelstelling
  De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van zowel de actieve als passieve kamermuziek beoefening en al hetgeen daaraan bevorderlijk kan zijn in de meest uitgebreide zin.
  Doel is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare middelen voor de muziek aan te wenden.
 3. Missie
  De stichting organiseert een aantal kamermuziek concerten in de Jurriaanse Zaal van de Doelen, naast een aantal voor-concerten voor studenten van Codarts. De concerten beogen het beste van het genre te bieden, tegen een aanvaardbare toegangsprijs. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. Juridische positie
  De Stichting is onafhankelijk
  De stichting maakt gebruik van een aantal diensten van de Doelen, zoals kaartverkoop, financiële ondersteuning bij de verloning van ensembles en enige ondersteuning op het gebied van de marketing.
 5. Financiering
  De stichting is financieel onafhankelijk.
 6. ANBI
  De stichting heeft de ANBI-status