Doneren

De serie van de Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam wordt bijna geheel gefinancierd uit de kaartverkoop. De toenemende kosten voor het organiseren van concerten en de dalende verkoop van abonnementen zorgen ervoor dat onze inkomsten de laatste jaren de kosten voor onze serie niet meer geheel dekken.
Omdat wij geen concessies aan de kwaliteit van de ensembles doen, zijn de financiële buffers van de stichting de afgelopen jaren verkleind.

Naast inkomsten uit kaartverkoop ontvangen wij steeds vaker donaties waardoor wij het hoge niveau van de serie kunnen bestendigen.
Een bijdrage aan de Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam wordt zeer op prijs gesteld en komt geheel ten goede aan de ensembles in onze serie.

De Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam is door de fiscus aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd onder nummer 8087.96.215.
Bij een periodieke gift aan een Culturele ANBI stichting, kunt U het gedoneerde bedrag voor 125% aftrekken van de belasting.